ایلام، راسان خبر_ رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان گفت:سرعت مناسب هنگام رانندگي جزء اصول اساسي رانندگي براي کساني است که مي خواهند ايمن به مقصد برسند.

images

به گزارش راسان خبر؛ سرهنگ “نوراله خادم” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،عنوان كرد: رعايت احتياط و آرامش در رانندگي از جمله آداب فرهنگ شهروندي در رانندگي محسوب مي شود که بدون شک پيروي از اين عامل پيشگيري کننده بسياري از مخاطرات رانندگي است.

وي گفت: رعايت احتياط بر خلاف ادعاي برخي از افراد ترس محسوب نمي شود بلکه به اين معنا ست که راننده به رغم داشتن حق قانوني در برخي موارد توجه بيشتري به جوانب داشته و با اين احتمال که وقوع برخي تخلفات ممکن است از سوي رانندگان ديگر ، عابران پياده يا مسائل ديگر اتفاق افتد.

اين مقام مسئول اظهار داشت: رعايت احتياط در همه مواقع حداقل نتيجه اي که دارد اين است که راننده کمتر دچار دردسر و از دست رفتن زمان در جاده و خيابان مي شود.

وي با اشاره به حداكثر سرعت خودرو درکوچه ها و ميادين گفت: در داخل كوچه ها و ميادين به دليل حجم بالاي تردد عابران پياده حداکثر سرعت از نظر کارشناسان ۳۰ کيلو متر تعيين شده از اين رو يک راننده خوب براي جلوگيري از هر گونه خطر از افزايش سرعت در اين معابر بايستي پرهيزكند.

سزهنگ خادم در پايان گفت: برابر قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي براي سرعت غير مجاز بيش از ۵۰ كيلومتر در ساعت باوسايل نقليه سبك ۱۰ نمره منفي و وسايل نقليه عمومي ۱۵ نمره منفي به همراه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال جريمه و همچنين براي سرعت بيش از ۳۰ تا ۵۰ كيلومتر در ساعت با وسايل نقليه سبك ۵ نمره منفي و وسايل نقليه سنگين وعمومي ۱۰ نمره منفي پيش بيني شده است.