ایلام، راسان خبر_ سپاه ناحیه ایلام در ششمین جشنواره مالک اشتر عنوان ناحیه موفق تر را به خود کسب کرد.

۶۱۰۹۴۷_۳۰۳

به گزارش راسان خبر به نقل از سپاه ناحیه ایلام، سرهنگ پاسدار قدرت اله کریمیان فرمانده سپاه ناحیه ایلام، ضمن اعلام کسب عنوان ناحیه موفق؛ گفت: براساس ارزیابی های انجام شده بازرسان مرکز، این ناحیه توانست به فضل خداوند منان وهمیار وهمکاری وتلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان ناحیه موفق به کسب عنوان ناحیه موفق تر در سطح سپاه های استانی کشور در ششمین جشنواره مالک اشتر کل سپاه شود.

وی ضمن تقدیر وتشکر فروان از مجموعه همکاران خود گفت : این عزیزان شبانه روز وبطور مستمر پیگیر فعالیت های بسیج وسپاه هستند که خداوند قطعا اجر وپاداش آنها را خواهد داد.

کریمیان در پایان اضافه کرد نوع نگاه کارکنان نسبت به مسائل کاری نگاه جهادی وبسیجی ورا است که خدمت و کار در قالب زمان و مکان محدود نمی شود.