به گزارش راسان خبر؛ شرکت گاز استان در پرتو عنایت خداوند متعال و بکارگیری ساز و کارهای مدیریتی و با توجه به بررسی های صورت پذیرفته براساس مدل ارزیابی پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مفتخر به کسب رتبه برتر در بخش انرژی گردید. متن کامل لوح دریافتی به شرح زیر می باشد:با عنایت به […]

۳۱d253fd-c9dc-4cf5-bb1b-9ff58b4c2580_20160704_091034

به گزارش راسان خبر؛ شرکت گاز استان در پرتو عنایت خداوند متعال و بکارگیری ساز و کارهای مدیریتی و با توجه به بررسی های صورت پذیرفته براساس مدل ارزیابی پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مفتخر به کسب رتبه برتر در بخش انرژی گردید.

متن کامل لوح دریافتی به شرح زیر می باشد:با عنایت به بررسی صورت پذیرفته براساس مدل ارزیابی پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری بدین وسیله اعلام می گردد شرکت گاز استان ایلام با ایجاد و بکارگیری ساز و کارهای مدیریتی و بهبود فرآیندهای سازمانی در دهک ششم، بیشینه امتیاز جایزه مدیریت سلامت اداری قرار گرفته است.

روابط عمومی شرکت گاز استان این موفقیت را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض می نماید.