به گزارش راسان نیوز؛ شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن ۲۰۱۶ را کسب کرد.

به گزارش راسان نیوز؛ شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن ۲۰۱۶ را کسب کرد.

۳۷۷۴۰۹_۲۴۲