به گزارش راسان خبر؛ دکتر منت محمدی گفت: نصب بیش از 250عددصندلی مطابق بااستاندارد والمان شهری در معابر فضای سبزدر دستور کار این شهرداری قرارگرفت. وی افزود : باتهیه وخریداری صندلی های مورد نیازمعابر وپیاده روهای فضای سبز وپارکهاجهت رفاه حال شهروندان فهیم ایلامی دردستورکار قرار گرفت. محمدی افزود:تا کنون تعداد53عددصندلی در معابرفضای سبزوپارکهای محله […]

به گزارش راسان خبر؛ دکتر منت محمدی گفت: نصب بیش از 250عددصندلی مطابق بااستاندارد والمان شهری در معابر فضای سبزدر دستور کار این شهرداری قرارگرفت.

وی افزود : باتهیه وخریداری صندلی های مورد نیازمعابر وپیاده روهای فضای سبز وپارکهاجهت رفاه حال شهروندان فهیم ایلامی دردستورکار قرار گرفت.

محمدی افزود:تا کنون تعداد53عددصندلی در معابرفضای سبزوپارکهای محله ای بلوار حضرت امام (ره)،خیابان آیت اله حیدری ،پارک هفت تیر پارک شقایق هانیوان وچندین پارک محله ای نصب شده است.

شهردارایلام ادامه داد:مابقی صندلی ها در نقاط مورد نیاز فضای سبز ومعابرشهرایلام در طی چند روز آینده نصب خواهد شد.