به گزارش  راسان خبر  روابط عمومی،”مجید گراوند” افزود: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور،خط مشی آزمایشگاه در زمینه خرید و سفارش گذاری دستگاه ها، تجهیزات،مواد شیمیایی و دیگر اقلام مصرفی آزمایشگاه بر پایه بومی سازی در دستور کار قرار گرفته است.  وی اظهارداشت:مواد شیمیایی یکی از اقلامی است […]

 به گزارش  راسان خبر  روابط عمومی،”مجید گراوند” افزود: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور،خط مشی آزمایشگاه در زمینه خرید و سفارش گذاری دستگاه ها، تجهیزات،مواد شیمیایی و دیگر اقلام مصرفی آزمایشگاه بر پایه بومی سازی در دستور کار قرار گرفته است. 
وی اظهارداشت:مواد شیمیایی یکی از اقلامی است که به دلیل مصرف مستمر در آزمایشگاه لازم است به صورت سالیانه تأمین گردد لذا أهمیت أین موضوع باعث گردید تا طَی سال گذشته برنامه بومی سازی آن در دست اقدام قرار گیرد. 
 رئیس آزمایشگاه شرکت پالایش گاز ایلام تصریح کرد: با توجه به اهمیت کیفیت این مواد در فرآیند آنالیز و تهیه دیتاهای ازمایشگاهی ، تاکنون تامین آنها از شرکتهای خارجی مانند آلمان، بلژیک صورت می گرفت. 
مهندس گراوند خاطرنشان کرد: در راستای بومی سازی مواد شیمیایی آزمایشگاه،شرکت های تولیدکننده داخلی شناسایی و با توجه به اهمیت کیفیت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تاثیر آن در حصول نتایج، ابتدا نمونه مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه پس از بررسی های دقیق فنی با مقدار کم تهیه شده و در آزمایشگاه،آنالیز کیفیت درصد خلوص و خصوصیات فیزیکی آن مورد بررسی قرار گرفت که گزارشات آنالیز دلالت بر تایید کیفیت این مواد را دارد، در ادامه پس از حصول اطمینان از نتایج بدست آمده مواد شیمیایی موردنیاز از شرکتهای داخلی تأمین شده است. 
وی ادامه داد:در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی،این شرکت خریدهای خود در زمینه مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه را از تولید کنندگان داخلی آغاز نموده و در آینده نیز تداوم خواهد داشت