راسان ایلام؛ با وجود اینکه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی  ازیک هفته مانده به انتخابات یعنی  ۲۹ بهمن به صورت رسمی آغاز شد ولی هرکدام از نامزدها سعی داشتند با تشکیل گروه های مختلف  در کانال های مجازی و تلگرامی به صورت  غیر مستقیم   با شعارهای از خود درآوردی  که سخت در باورها می نشست از رقبای […]

images-(1)

راسان ایلام؛ با وجود اینکه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی  ازیک هفته مانده به انتخابات یعنی  ۲۹ بهمن به صورت رسمی آغاز شد ولی هرکدام از نامزدها سعی داشتند با تشکیل گروه های مختلف  در کانال های مجازی و تلگرامی به صورت  غیر مستقیم   با شعارهای از خود درآوردی  که سخت در باورها می نشست از رقبای خود سبقت گرفته  تا بلکه بتوان دل اکثریت مردم را به دست آورند و شانس جلوس بر صندلی بهارستان را برای خود بیشتر کنند .

رقابت برای بدست آوردن یک کرسی از صندل های بهارستان به قدری برای نامزدها  شیرین است که برای بدست آوردن آن به تبلیغات عجیبی دست زده که شنیدن بعضی از این موارد شاید خالی از لطف نباشد…حمایت از قشر بیکار و واریز نمودن مبلغی ماهانه به حساب آنان؟ دادن کدهای مخصوص اشتغال به جوانان جهت اشتغالزایی ؟ دو برابر کردن یارانه افراد نیازمند؟ مجانی کردن هزینه آب و برق و گاز؟ و غیره.. غافل از اینکه برخی از این وعده ها بی اساس بوده و اصولا در صلاحیت نمایندگان نبوده و بعد از کسب آرا و  حضور در بهارستان رنگ فراموشی به خود می گیرند، گویا اصلا درج این صحبت ها از سوی آنان نبوده و در این بین مردم می مانند وعده های پوچ…

 ایجاد امید واهی در دل مردم  با  هدف ورود به مجلس جز بی اعتمادی و  ناامیدی چیز دیگر را به دنبال نخواهد داشت اما در این میان کاندیداها نباید این موضوع را نادیده بگیرند که  حوزه اختیارات یک نماینده مجلس چقدر است  و تا چه حد می تواند صحبت های آنان تاثیر گذار باشد و بر اساس آن وعدهای خود را مطرح کنند که متاسفانه این وعده های ریز و درشت  از سوی اکثر کاندیداها به گوش می خورد. امیدواریم مردم استان ایلام با انتخابی درست و به دور از احساسات و قبیله گرایی نماینده هایی شایسته ی صندلی بهارستان در دفاع از حق و حقوقشان راهی مجلس کنند.و نماینده ها نیز همواره باید تلاش کنند درستی و صداقت را پیشه ی خود کرده و صندلی بهارستان را فقط به دید مزایای آن نگاه نکنند و هدفشان آبادانی و دفاع از مردم شهرشان باشد.

انتخابات يكي از مؤلفه هاي اصلي مشاركت همگاني توأم با احساس مسئوليت مردم در اداره كشور مي باشد لدا حضور پرشکوه مردم  در انتخابات  ۷ اسفند مهم‌ترین رخداد سیاسی در کشور بشمار می رود  و  حضور ملت در انتخابات قطعا خلق حماسه ای دیگر برای کشور است.

نظرسنجی‌ها گویای این مطلب است که اکثریت مردم در انتخابات شرکت کنند و  آنان نیز از مسولان انتظار برگزاری انتخاباتی سالم دارند .