ایلام، راسان خبر_ رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي از ضبط و معدوم سازي ۴ هزار و ۱۰۰ كيلوگرم جگر و سنگدان مرغ در استان ايلام خبر داد.

download

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان، رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي با اعلام اين خبر گفت: اين تعداد جگر و سنگدان مرغ بدليل درج ليبل غيرقانوني و انقضاء تاريخ مصرف از يكي از كشتارگاههاي طيور كشف ، ضبط و با مجوز مقام محترم قضايي و همكاري نيروي محترم انتظامي و شبكه بهداشت و درمان معدوم سازي گرديد.

دكتر سعيد صيديوسفي افزود: كارشناسان دامپزشكي به منظور حفظ سلامتي مردم شريف نسبت به بازديد از اماكن عرضه فرآورده هاي خام دامي اقدام و فرآورده هاي فاسد، غيرقابل مصرف را ضبط و با مجوز مقام قضايي معدوم سازي مي نمايند.

ايشان، از هم استاني هاي عزيز درخواست نمود جهت حفظ سلامتي خود و خانواده، فرآورده هاي خام دامي را از مراكز مجاز تحت نظر دامپزشكي خريداري نموده و در هنگام خريد به تاريخ توليد، تاريخ انقضاء توجه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به ادارات دامپزشكي سطح استان يا به شماره تلفن چهار رقمي ۱۵۱۲ اطلاع دهند.

وي افزود در ايام تعطيلات نوروز نظارت هاي بهداشتي و شرعي بر كشتار دام و طيور در كشتارگاه هاي صورت پذيرفته و اكيپهاي بازرسي در سطح شهر ها، از مراكز عرضه فرآورده ها خام دامي شامل قصابي ها، كبابي ها، رستوران ها، سردخانه هاي نگهداري فرآورده ها بازديد و با تخلفات بهداشتي برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.