راسان خبر؛ نيروي انساني در هر كشوري از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي آن كشور است كه پرداختن به آن از جمله ضرورياتي است كه توسعه و پيشرفت و عزت و اقتدار هر كشوري وابسته به آن است. حال كه در هفته‌هاي گذشته موضوع پرداخت‌هاي نجومي و غيرقابل تصور تعدادي از مديران موضوع بحث محافل و مجالس شده […]

images

راسان خبر؛ نيروي انساني در هر كشوري از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي آن كشور است كه پرداختن به آن از جمله ضرورياتي است كه توسعه و پيشرفت و عزت و اقتدار هر كشوري وابسته به آن است.

حال كه در هفته‌هاي گذشته موضوع پرداخت‌هاي نجومي و غيرقابل تصور تعدادي از مديران موضوع بحث محافل و مجالس شده است و با جديت در دستور كار مسوولين كشوري قرار گرفته است انتظار مي‌رود كه با اين پديده شوم و نامبارك با شدت و قاطعيت به مقابله با آن پرداخت چرا كه اين اقدام زشت چهره ملي و اعتماد عمومي را خدشه‌دار كرده و اكثريت مخلص و خدمتگزاري كه شبانه‌روز در جهت اعتلاي كشور و نظام تلاش مي‌كنند در سوگ نشانده است؛ كه در خانواده بازنشستگان كه با حداقل امكانات زندگي سوخته و ساخته‌اند بسا بيشتر عزادار و مصيبت‌زده كرده است كه چطور امكان دارد حقوق و پاداش يك مدير در يك ماه برابر با دريافت پنجاه سال حقوق يك بازنشسته است كه اين زيبنده نظام اسلامي نيست كه شعار آن عدالت و رفع تبعيض بوده است.

حال با اين وضعيت بر مسوولين و دولتمردان جمهوري اسلامي است ضمن اصلاح قوانين و مقررات و تقويت دستگاه‌هاي نظارتي در جهت ايجاد عدالت و رفع مشكلات معيشتي بازنشستگان تلاش نمايند چرا ساليان سال، عمر و سرمايه جواني خويش را صرف خدمت صادقانه كه در بدترين شرايط و حداقل امكانات نموده‌اند زيرا اين قشر عظيم پايان دوران خدمات آنان آغاز مشكلات و رفع مايحتاج زندگي آن‌هاست كه به عنوان يك ضرورت اساسي براي دلگرمي بيشتر خانواده‌هاي آنان و ايجاد انگيزه در شاغلين مي‌تواند بسترساز كارايي و كارآمدي در جهت اعتلا و پيشرفت همه جانبه كشور شود.

از دولت پاسخگوي تدبير و اميد اين انتظار مي‌رود همانگونه درباره دريافت‌هاي غيرقانوني شجاعانه مسووليت را پذيرفت و رئيس جمهور محترم معاون اول خويش را مأمور پي‌گيري اين موضوع نمود و درباره پرداخت‌ها و وضعيت حقوق كاركنان و بازنشستگان تصميم‌گيري لازم را انجام دهد.

* عبدالحميد كرمي؛ مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام