ایلام، راسان خبر_ خداداد ابراهیمی مدیر مسئول روزنامه مهران در یادداشتی بر ضرورت هم افزایش یمان اهالی رسانه و مسئولان به منظور انعکاس مطلوب عملکرد دولت در حوزه های مختلف به مردم تاکید کرد.

۸۲۲۱۰۳۹۰-۷۰۹۷۹۸۵۸

 خداداد ابراهیمی مدیر مسئول روزنامه مهران در یادداشتی بر ضرورت هم افزایش یمان اهالی رسانه و مسئولان به منظور انعکاس مطلوب عملکرد دولت در حوزه های مختلف به مردم تاکید کرد.

در این یادداشت آمده است: مانیفست رسانه ای روابط عمومی های وزارتخانه ها و استانداری ها، بهره مندی از حداکثر ظرفیت رسانه ها در نشست های خبری و اطلاع رسانی دولت است.
در وزارتخانه ها، روابط عمومی و مشاوران رسانه ای و در استان ها، خانه های مطلوعات و یا سایر صنوف مطبوعاتی امر برنامه ریزی نشست های خبری مسئولان را طراحی و روابط عمومی ها مسئولیت اجرای آن را عهده دار هستند.
نظر به اینکه به نقل از خبرگزاری ها و کارشناسان سیاسی و رسانه ای در مجموع تیم رسانه ای دولت عملکرد مطلوبی در انعکاس خدمات این سه سال ارائه نکرده و شاهد این ادعا اذعان صریح وزیر محترم اطلاعات در عدم هزینه کرد دولت در رسانه ای کردن اقدامات خود است، با این وصف دعوت به همکاری از مطبوعات و رسانه های خبری بخش غیر دولتی از الزام ها و بایسته های متولیان امر به نظر می رسد.
در این رهگذار و در نشست اخیر استاندار ایلام و معاونانش با اصحاب مطبوعات و رسانه استان، عدم دعوت از برخی پیشکسوتان و دانش آموختگان مطبوعات و رسانه واکنش هایی در پی داشت.
از سوی دیگر در طراحی برنامه سفرهای استانی مسئولان ارشد استان به شهرستان ها و در راهبرد رسانه ای روابط عمومی، اقدامی نه عمدی بلکه سهوی اتفاق افتاد و آن عدم دعوت به موقع از خبرنگاران شهرستانی نه فقط تعدادی و نیز برخی پیشکسوتان مطبوعات ایلام بود که از دیدگاه نگارنده موازی کاری و حجم بالای برنامه های روابط عمومی استانداری و مهمتر از همه تغییر و تحول مدیریتی در این حوزه عامل این اتفاق نادر بود.
از سوی دیگر گروه بندی و کم و زیاد کردن تعداد خبرنگاران در سفرهای استانی امری غیر حرفه ای و غیرمنطقی به نظر می رسد.
اتفاقا باید هم استانداری از ظرفیت حداکثری رسانه ها بهره ببرد و هم خبرنگاران با سعه صدر در میدان حرفه ای خبری و اطلاع رسانی حضوری مستمر و ملموس داشته باشند، حتی اگر دعوت نشده باشند چرا که خبرنگاران حرفه ای در واقع تریبون مردم هستند و ممکن است در جریان فعالیت مطبوعاتی و اطلاع رسانی با بی مهری هایی هم مواجه شوند.
به هر حال انتخاب خبرنگاران در همراهی مسئولان در سفرهای استانی هفته دولت امری گزینشی و شائبه دار تلقی می شود و می طلبد که در یک فراخوان از عموم رسانه ها حتی خبرنگاران شهرستانی با اعزاز و اکرام دعوت شود چرا که در این برهه از زمان هم افزایی رسانه ای و مطبوعاتی بین مسئولان و اصحاب مطبوعات ضروری به نظر می رسد.
نگارنده اعتقاد دارد که پیشکسوتان و تجربه آموختگان مطبوعاتی و رسانه ای که افزون تر از همه تلخ و شیربن این عرصه را چشیده اند با سعه صدر و غمض عین از این موضوع عدول فرمایند و راهکارهای موثر و تجربیات غنی خود را از سر اخلاص در اختیار نسل نوین فعالان رسانه ای بگذارند تا در راستای ارتقای عیار مطبوعات ایلام و نیز توسعه همه جانبه این استان عقب نگه داشته شده بارقه های امید و نشاط اجتماعی هویدا شود.
جان کلام اینکه به نظر می رسد که در فعالیت های مطبوعاتی و رسانه ای دشواری ها و ناملایماتی وجود داشته و دارد اما مهم اینکه نرنجیم و نرنجانیم تا گرفتار حاشیه ها نشویم و به متن و اصل رسالت اطلاع رسانی که همان دانستن حق مردم است بپردازیم.
در خاتمه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، زحمات خبرنگاران سختکوش و اهالی روابط عمومی ها را در این هفته ارج می نهم و بهروزی و رستگاریشان را از حضرت دوست خواهانم.
منبع: روزنامه مهران