ایلام، راسان خبر_ بايد پذيرفت براي بسياري از مديران اين مهم به فراموشي سپرده شده است

download

راسان خبر، ایلام_ دنياي امروز كه عصر ارتباطات ناميده شده است داراي ويژگي‌ها و خصوصيات برجسته‌اي است كه ايجاب مي‌كند در برابر سيل رويدادها و اخبار در جهت پيشبرد و تسريع امور و استفاده بهينه از مديريت زمان، پاسخگوي مسائل، مشكلات و سوالات مطرح شده در همه‌ي زمينه‌ها شد.

ارتباط با مردم از طريق رسانه‌ها براي شفاف‌سازي و تنوير افكار عمومي از ضروريات انكارناپذيري است كه غفلت از آن موجب پسرفتگي و عقب‌ماندگي است و هر جا پيشرفتي مشاهده شده است نشان از داشتن نظام رسانه‌اي و ارتباط با مردم از طريق آن است و هر جا عقب‌ماندگي و عدم توسعه‌يافتگي است نشان از نداشتن نظام رسانه‌اي است.

دولت‌هاي شكل گرفته در نظام جمهوري اسلامي در دوران مديريت هشت ساله آنان هر يك ويژگي‌هاي خاص خود را از لحاظ رسانه‌اي داشته‌اند كه دولت فعلي تحت عنوان دولت تدبير و اميد يكي از ويژگي‌هاي برجسته آن ارتباط با رسانه‌ها و دستگاه‌هاي ارتباط جمعي بوده كه در جهت شفاف‌سازي و روشن‌سازي افكار مردم بسيار مؤثر بوده است حال اگر در استان، مديران و مسوولان آن خلاف اين رويه را داشته باشند نمي‌توانند مدعي ارتباط با مردم باشند.

بايد پذيرفت براي بسياري از مديران اين مهم به فراموشي سپرده شده است و در برابر انتقادها و پيشنهادها نه تنها پاسخگو نيستند بلكه در برابر چند سؤال و پرسش مربوط به دستگاه تحت امر خود نه تنها با بي‌اعتنايي بلكه شاهد تهديد و توهين اين دسته از مديران بوده‌ايم.

دولت تدبير و اميد كه در استان ايلام بيشترين خدمات را انجام داده است چرا بايد بعضي از مديران آن از دادن آمار و شرح عملكرد ناتوان باشند كه بايد براي اين دسته از مديران چاره‌انديشي كرد شايد بتوان مدعي شد در اين مدت سه سال كه از دولت تدبير و اميد مي‌گذرد بسياري از مديران خداي ناخواسته، خواسته نمي‌خواهند عملكرد دولت را با مردم در ميان بگذارند كه جاي تأسف دارد!

اميدواريم كه در آستانه هفته دولت مسؤولين استاني در اين فرصت دستاوردهاي دولت تدبير و اميد را بيان و واقعيات را با مردم مطرح نمايند كه اين موجب اعتماد ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي خواهد .

گزارش از عبدالحمید کریمی