فرمانده انتظامي شهرستان ايلام از طرح جمع آوري متکديان در شهرستان ايلام در ۲۴ ساعت گذشته خبرداد.

 download-(3)

به گزارش راسان نیوز؛ سرهنگ “فردين پيري”  ،با اعلام اين خبر گفت ،درپي تماس هاي مکررمردم با فوريت هاي پليسي ۱۱۰ در خصوص جمع اوري متکديان، موضع به صورت ويژه دردستور کار اين پليس وشوراي تامين شهرقرارگرفت.

وي گفت: جلساتي با فرماندار ،شهرداري،بهزيستي و کميته امداد در خصوص ساماندهي متکديان سطح شهر ايلام که اغلب غير بومي هستند برگزار شد و در آن به ساماندهي اين موضوع اجتماعي تأکيد شد.

اين مقام مسئول انتظامي تصريح کرد : اين طرح به مدت ۲۴ ساعت با همکاري شهرداري و بهزيتسي در سطح شهر ايلام به مرحله اجرا گذاشته شد و تعدادي متکدي دستگير که جهت سيرمراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان ايلام در پايان گفت: قانون مجازات اسلامي پديده تکديگري را جرم مي داند وبراي آن مجازات هاي تعيين کرده است اما اين امر نتوانسته است از تعداد متکديان بکاهد که انتظار مي رود مسئولين و سازمان هاي مربوطه در راستاي برخورد با اين پديده زشت اجتماعي با اجراي طرح هاي منظم و دوره اي در قالب گشت هاي مشترک اين افرادراجمع آوري وبا آنان برخورد جدي و قانوني شود تا ديگر شاهد حضور اين گونه افراد در سطح شهر نباشيم.