باحکم” مروارید” استاندار ایلام” رحیم خدارحمی” به سمت سرپرست بخشداری مرکزی مهران معرفی شد.

th (1)راسان_ ایلام، باحکم” مروارید” استاندار ایلام” رحیم خدارحمی” به سمت سرپرست بخشداری مرکزی مهران معرفی شد.

در ابتدای این مراسم، “ناصری” فرماندار شهرستان مهران گفت: با نام گذاری سال 94 از سوی مقام معظم رهبری به سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی ، همکاران باید با کمک همدیگر و با همدلی و همزبانی کارها را پیش برند و در کنار همدیگر باشند.

ناصری افزود: سرپرست بخشداری مرکزی به دست نیروی بومی و دلسوز داده شد و امید وار هستیم ایشان در مسیر سیاست های دولت تدبیر و امید کار ها را دنبال نمایند.

در ادامه خدارحمی سرپرست بخشداری مرکزی ضمن تبریک سال نو بیان داشت:تمام تلاش خود را جهت خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ودرراستای سیاست های دولت تدبیر و امید و مردم داشته باشم.