ایلام، راسان خبر_ در سمینار برترین های آموزش ورزش کشور از رؤسای فدراسیون ها ، مدیران کل ورزش و جوانان و ادارات کل در زمینه آموزش ورزش تجلیل شد

۱۲

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ؛ عصر دوشنبه در هتل المپیک با حضور عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی ، آموزش وپژوهش وزارت ورزش و جوانان از فدراسیونها ، مدیران وادارات فعال در حوزه آموزش ورزش کشور تجلیل بعمل آمد .

در ابتدای این مراسم احمدی معاون فرهنگی وزیردر خصوص اهمیت ورزش و آموزش در سطح کشور بیاناتی ایراد نمودند ، با ارزیابی عملکرد سال ۹۴ فدراسیونها ، مدیران کل و ادارات کل ورزش و جوانان کشور در زمینه آموزش ورزش در سطح کشور بهروز حیدرزاده مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام با کسب رتبه برتر در بین استانهای سراسر کشوربه عنوان مدیر کل برتر در کشور در زمینه مدرسی و فعالیت های آموزشی انتخاب وباهدای لوح سپاس مورد تجلیل قرار گرفت .