ایلام، راسان خبر_ بدنبال برگزاری جلسه تعیین هیات رئیسه شورای اسلامی شهر ایلام در عصر سه شنبه سخنگوی این شورای از انتخاب عباس شیری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ایلام خبرداد.

۸۲۲۲۰۶۱۰-۷۰۹۹۹۴۱۰

به گزارش پایگاه خبری راسان خبر_ در چهارمین دور انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی، عباس شیری با کسب شش رای از مجموع ۱۱ رای بعنوان رئیس چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر ایلام انتخاب شد.

در این انتخابات ایوب غیاثی و عباس شیری نامزد ریاست چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر ایلام بودند.
همچنین در این انتخابات فاطمه میرزابیگی به سمت نایب رئیس، حسین جوکار به سمت خزانه دار و مظفر میرزاد و احمد سلیمانی به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم شورای شهر ایلام انتخاب شدند.
این انتخابات با حضور ۱۱ نفر از اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ایلام برگزار شد.