پایگاه خبری جامکدر یادداشتی به قلم مهدی کاکاخانی عروس زاگرس با خاک یکسان شد به موضوع گرد و غبار و ریزگردهای عربی این آلاینده های میهمان ناحوانده و تاثیر آن در زندگی مردم استان ایلام پرداخته است.

download
راسان نیوز، ایلام_  در این یادداشت آمده است: گرد و غبار، ریزگردهای عربی، آلاینده ها، میهمان ناخوانده، توده های خاک، کانون کشور همسایه، کاهش شعاع دید، این ها مجموعه لغات جدیدی هستند که در چند سال اخیر وارد ادبیات مردم نوار هم مرز با کشور عراق شده و به تبع آن باعث شکوفایی ذوق شاعران، سوژه یابی خبرنگاران و پویایی لنز عکاسان شده است.
چند روزی هست که عروس زاگرس با خاک یکسان شده و چند سالی هست که خاک بر سری ما به یک عادت همیشگی تبدیل گشته است.
نه توان فرار داریم و نه ریه هایمان دیگر قدرت همراهی را دارند فقط دست به دعا برای وزیدن باد و البته چشم دوخته ایم به کرم و بخشش خداوند متعال که این روزها بر سفره اش میهمانیم.
در خصوص خاک برسری مردم استان ایلام مطالب و نوشته های زیادی منتشر شده است و آنقدر در این خصوص داد و بیداد شده که قضیه به کلی لوث شده است.
مسئولان بالا نشین هم دیگر احساس وجدان درد ندارند یا حس ایجاد ناراحتی بابت این بلیه در آنها به کلی خاموش شده است.
با توجه به وضعیت موجود و بررسی بازخورد اظهارات مسئولان دیگر هیچ امیدی به رفع این مشکل وجود ندارد حتی با تغییر و تحول در دولت ها نیز هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
در دولت مهرورز که ماهیتا مبنای کارشان مهرآفرینی بود افاقه ای صورت نگرفت و در دولتی که کارش را با کلید سازی آغاز کرد، هنوز هم برای قفل این بحران کلیدی پیدا نکرده است.
با این تفاسیر یا بایستی صبر کنیم که دولتی دیگر با شعار التیام بخش جدیدی بدمد تا شاید از آن انفاس قدسی اش راهی پیدا شود!!! یا اینکه به هر طریق بار سفر را ببنیدیم و شهر به خاک نشسته را رها و حاشیه نشین شهرهای بزرگ شویم.
منبع: پایگاه خبری جامک