ایلام, راسان خبر_ علیرضا لطفی وزنه بردار خوش آتیه و ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی کشور با مجموع ۳۱۲ کیلوگرم به سه مدال طلای این وزن دست یافت.