معروف بسطامی فرماندار استان ایلام روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر اظهار داشت: جمعیت جوان کشور به شدت رو به کاهش است که در استان از سال ۹۰ تا ۹۵ جمعیت جوان استان  ۱۸ درصد کاهش داشته است و این به عنوان  زنگ خطری برای جمعیت فعال و نیروی کار محسوب […]

معروف بسطامی فرماندار استان ایلام روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر اظهار داشت: جمعیت جوان کشور به شدت رو به کاهش است که در استان از سال ۹۰ تا ۹۵ جمعیت جوان استان  ۱۸ درصد کاهش داشته است و این به عنوان  زنگ خطری برای جمعیت فعال و نیروی کار محسوب می شود.

وی افزود: نگاه به جوانان به عنوان سرمایه های اصلی کشور و ظرفیت های عظیم انها باید در بین مسوولین نهادینه شود.
فرماندار ایلام  ادامه داد: وجود مرز مشترک با کشورعراق و قرار گرفتن این استان در مسیر تردد زوار عتبات عالیات می تواند زمینه استغال جوانان را فراهم سازد.
وی اظهارداشت: شهرستان ایلام به عنوان شهرستان مرکزی استان دارای بیشترین جمعیت به تبع آن بیشترین جمعیت جوان استان است.
بسطامی کل جمعیت جوان شهرستان ایلام را ۶۴ هزار و ۶۴۳ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۳۲ هزار و ۸۱ مورد مرد و ۳۲ هزار و ۵۶۲ نفر زن می باشند.
وی گفت:  همچنین جمعیت جوان شهری شهرستان ایلام  ۵۵ هزار و ۲۵۱ نفر و جمعیت جوان روستایی  ۹ هزار و ۳۹۲ نفر است.
به گفته معروف بسطامی، بیش از یک سوم جمعیت جوان استان در شهرستان ایلام ساکن هستند.