راسان خبر؛ مدتي است كه موضوع دريافت‌ها و جريان فيش‌هاي حقوقي در محافل مختلف محور بحث‌ها و گفتگوهايي شده كه هر كسي به نوعي از آن به سود خود بهره‌برداري مي‌كند كه مي‌توان گفت يكي از علل فساد اداري در همين موضوع نهفته است كه بايد مسئولين ارشد كشوري خصوصاً قواي سه گانه و بالاخص […]

download-(3)

راسان خبر؛ مدتي است كه موضوع دريافت‌ها و جريان فيش‌هاي حقوقي در محافل مختلف محور بحث‌ها و گفتگوهايي شده كه هر كسي به نوعي از آن به سود خود بهره‌برداري مي‌كند كه مي‌توان گفت يكي از علل فساد اداري در همين موضوع نهفته است كه بايد مسئولين ارشد كشوري خصوصاً قواي سه گانه و بالاخص قوه قضائيه و سازمان بازرسي در مورد چرايي آن پاسخگوي مردم باشند.

پديده‌اي كه گريبانگير نظام جمهوري اسلامي شده و در افكار مردم از مدت‌ها پيش مطرح بوده و به صورت كلي اختلافات در پرداخت‌ها در دستگاه‌ها مدنظر قرار داده و هميشه نسبت به آن معترض بوده‌اند هر چند در مقطعي در اجراي طرح خدمات كشوري اين موضوع به ظاهر فروكش كرد اما مشاهده شد كه در عمل آن چيزي كه قرار بود در نظام هماهنگ پرداخت با اجراي طرح خدمات كشوري اجرايي شود عملاً صورت نپذيرفت و نارضايتي و مشكلاتي را به وجود آورد كه اين موضوع در دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش خود را نمايان ساخت و به خوبي شاهد هستيم كه فرهنگيان و معلمان به اين موضوع معترض بوده و هر چند اقداماتي هرچند كوچك در اين زمينه انجام شده است اما با توجه به پرداخت‌هايي كه در ساير دستگاه‌ها اتفاق مي‌افتد بعد از مدتي دوباره موج نارضايتي‌ها فزوني مي‌گيرد كه لازم است براي علاج اين تبعيض چاره‌جويي اساسي صورت پذيرد.

موضوع پرداخت‌هاي ميليوني و پاداش‌هاي آنچناني از آنجا شروع شد كه عده‌اي با استناد از عنوان شركت‌ها و بخش خصوصي و غيره توانستند از دريافت‌هايي آنچناني بهره‌مند شوند كه اين موضوع بيشتر در ده سال گذشته خصوصاً در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد و با حذف سازمان هاي برنامه و بودجه و شوراهاي تصميم‌گيرنده از جمله شوراي پول و اعتبار اين اتفاقات ناگوار و تبعيض آميز با پوشش مجوزهاي قانوني انجام گرفت تا اينكه اخيراً سر، باز نمود خوشبختانه دولت تدبير و اميد با استقبال از مطرح شدن اين موضوع خواهان اجرايي شدن مواضع قانوني و اداري آن است كه همه بايد كمك كنند تا اين پديده شوم كه بر كليه اركان نظام اثرگذار است از ريشه حل و فصل نمايد خصوصاً از مجلس دهم اين انتظار مي‌رود كه به ميدان آمده و موجبات رضايت خاطر مردم و اقشار حقوق بگير را فراهم آورد چرا كه مردم با نثار جان خويش در پديد آوردن انقلاب اسلامي و هشت‌سال پايداري و مقاومت و ادامه راه انقلاب چيزي جز اجراي عدالت و رفع تبعيض چيز ديگري را نمي‌خواستند و مسئولين آن همانند دهه‌ي اول نظام جمهوري اسلامي و دوران دفاع مقدس با ساده زيستي و مردم‌داري عشق و اشتياق مردم را به نظام جمهوري اسلامي فراهم آورند.

* عبدالحميد كرمي، مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام