روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت: وزیر دادگستری لبنان از وزرای عضو جریان «۱۴مارس» در همنوایی با عربستان سعودی، گفت جلوگیری از «گردنکشی ایران» ضروری شده است.

download

به گزارش راسان خبر و به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی : وزیر دادگستری لبنان از وزرای عضو جریان «۱۴مارس» در همنوایی با عربستان سعودی، گفت جلوگیری از «گردنکشی ایران» ضروری شده است.

اشرف ریفی، وزیر دادگستری لبنان و از چهره‌های جریان ۱۴ مارس (جریان نزدیک به آمریکا و عربستان) مدعی شد که جریان متبوعش با طرح‌های ایرانی در لبنان مقابله می‌کند.

وی در گفت‌وگو با روزنامه عربستانی «عکاظ» گفت: در جلسه پنج شنبه گذشته شورای وزیران به شرکت کنندگان در جلسه دولت گفتم که «هر کسی که گمان می‌کند، لبنان یک روزی به چراگاهی برای طرح‌های ایرانی تبدیل شود، سخت در توهم است و ما با این طرح مقابله می‌کنیم». ریفی با اعتراف به اینکه خودمان را بخشی از کشورهای عربی بویژه عربستان سعودی می‌دانیم، افزود: لطف عربستان در کمک به کشورمان، ما را به دفاع از آن با همه امکانات و دفاع از سایر کشورهای عربی رهنمود می‌سازد. وزیر دادگستری لبنان و جریان متبوعش طی چند روز گذشته از مخالفت «جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان، که هوادار مقاومت اسلامی است،‌ با بیانیه پایانی نشست اخیر اتحادیه عرب بشدت انتقاد کرده‌اند.