ریس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از محرومیت سه ماهه ۶۰ راننده متخلف از رانندگی در ایلام خبر داد.

download

به گزارش راسان نیوز؛ سرهنگ” نوراله خادم” عنوان کرد: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اردیبهشت ماه امسال ۶۰ راننده متخلف که نمرات منفی گواهینامه آنها به حدنصاب ۳۰ رسیده بود ضبط و مدت سه ماه از رانندگی نیز محروم شدند.

وی گفت: این ۶۰ راننده متخلف مبلغ ۶۰۰ هزار ریال جریمه و مدت سه ماه نیز از رانندگی محروم و برابر تبصره ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت مبادرت به رانندگی به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

خادم با اشاره به ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: کسب ۳۰ نمره منفی برای بار اول و ۲۵  نمره منفی برای بار دوم و کسب ۲۰ نمره منفی برای بارسوم  در سوابق هر راننده امکان ارائه خدمات صدور،المثنی، و یا تعویض مقدور نمی باشد.

وی گفت:برابر تبصره ۲ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که متخلف  به مدت ۶ ماه از زمان ارتکاب به آخرین تخلف منجر به کسب نمره منفی و مرتکب هیچگونه تخلف رانندگی نشود کلیه نمرات منفی آن بلا اثر می شود.

خادم در پایان به عموم کاربران ترافیک اعم از راننده ، عابر، سرنشین و متصدیان حمل و نقل توصیه کرد رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در همه فصول سال جدی بگیرند.