به گزارش خبرنگار راسان،با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ؛ سید محمد تراب میری به عنوان سرپرست سازمان جهادکشاورزی ایلام معرفی  و عبدالرضا بازدار رییس پیشین جهاد کشاورزی ایلام رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان شد. میری قبل از این سمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان را بر عهده داشت. مراسم تودیع و معارفه صبح […]

miri

به گزارش خبرنگار راسان،با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ؛ سید محمد تراب میری به عنوان سرپرست سازمان جهادکشاورزی ایلام معرفی  و عبدالرضا بازدار رییس پیشین جهاد کشاورزی ایلام رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان شد.

میری قبل از این سمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان را بر عهده داشت.

مراسم تودیع و معارفه صبح فردا چهارشنبه(۱۲ اسفند) ساعت ۸:۳۰ با حضور معاون وزیر  در سالن جلسات فرهنگیان ایلام برگزار می شود.