علی اصغر كاظمي مديركل راه وشهرسازي ایلام روز دوشنبه در گفتگو با راسان خبر گفت: تاکنون 45 کیلومتر از کل 70 کیلومتر محور ايلام- ايوان- قلاجه چهار خطه شده است که  75 كيلومتر مي باشد كه تا كنون 45 كيلومتر آن به چهار خطه ارتقاء يافته شده  و مابقي مسير براي چهارخطه شدن در حال […]

علی اصغر كاظمي مديركل راه وشهرسازي ایلام روز دوشنبه در گفتگو با راسان خبر گفت: تاکنون 45 کیلومتر از کل 70 کیلومتر محور ايلام- ايوان- قلاجه چهار خطه شده است که  75 كيلومتر مي باشد كه تا كنون 45 كيلومتر آن به چهار خطه ارتقاء يافته شده  و مابقي مسير براي چهارخطه شدن در حال اجرا يا مطالعه است.
وی افزود: در ماه های گذشته 4 كيلومتر اين محور حد فاصل پليس راه چوار تا تونل پيامبر اعظم به صورت چهار خطه به بهره برداري رسيده است.
مديركل راه وشهرسازي استان ادامه داد: عمليات اجرايي كنارگذر ايوان به طول 9 كيلومتر نيز آغاز شد و در اين مدت كار نصب روشنايي و تهويه تونل قلاجه نيز در حال انجام است.
وی در ادامه از پيشرفت فيزيكي 15 درصدي چهار خطه محور دره شهر- پل دختر در استان ايلام خبر داد و بیان داشت: كل محور دره شهر به پل دختر در حوزه استحفاظي استان ايلام 18 كيلومتر مي باشد كه 13 كيلومتر آن در دهه مبارك فجر سال گذشته كلنگ زني شد و هم اكنون 15 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
کاظمی تصریح کرد: مطالعه 5 كيلومتر ديگر نيز به انجام رسيده و در آينده نزديك مناقصه آن به انجام خواهد رسيد.