سرپرست مجتمع قضایی انقلاب اسلامی مشهد از دستگیری ابوحر و سه تن از یارانش در مشهد خبر داد.

pic-79119-1470809853

به گزارش گروه روی خط رسانه های راسان خبر؛ سرپرست مجتمع قضایی انقلاب اسلامی مشهد خاطرنشان کرد:جرم این افراد این بوده که سعی در جلب توجه جوانان داشتند و در این راستا قصه هایی دروغین نیز از حضور خود در جبهه نبرد تعریف می کردند.

وی بیان کرد:این افراد همچنین لباس هایی شبیه مدافعان حرم می پوشیدند و تلاش داشتند احساسات و عواطف جوانان را با خاطره گویی های خود تحریک کنند.

قاضی حیدری اظهار داشت:فردی معروف به ابوحر که ادعای حضور و نبرد به عنوان مدافع حرم را داشت، به همراه ۳ فرد دیگر در مشهد دستگیر شدند.

اتاق ۲۴