کاظمی، مديركل راه وشهرسازي استان ایلام  روز شنبه در گفتگو با راسان خبر اظهار داشت: براي ارتقاء و ايمني محورهاي استان، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت متعددي در دست اجرا  است. وی افزود: حذف نقاط  پر حادثه وساماندهي تقاطع ها و در ميان مدت چهارخطه كردن ورودي و خروجي شهرهاي […]

 کاظمی، مديركل راه وشهرسازي استان ایلام  روز شنبه در گفتگو با راسان خبر اظهار داشت: براي ارتقاء و ايمني محورهاي استان، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت متعددي در دست اجرا  است.
وی افزود: حذف نقاط  پر حادثه وساماندهي تقاطع ها و در ميان مدت چهارخطه كردن ورودي و خروجي شهرهاي استان، احداث بزرگراههاي مختلف و اتصال استان به آزاد راه از سمت شمال و جنوب، اجرا و تکمیل طرح اتصال استان به شبكه ريلي مهمترین برنامه های اداره کل راه و شهرسازی در سالجاری است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد:  از سمت كرمانشاه عمليات احداث آزاد راه كرمانشاه به حميل آغاز شده که در ادامه اين اتصال به ايلام و مهران وصل خواهد شد.
وی بیان داشت: در سال جاري ۷۰ كيلومتر بزرگراه، ۱۴ كيلومتر راه اصلي و ۸۶ كيلومتر راه روستايي  در استان ساخت و زير بار ترافيكی قرار گرفته است.
کاظمی در ادامه از برگزاري جلسه جهت تعيين تكليف اراضي واگذار شده به نهادهاي نظامي و انتظامي استان خبر داد.
استان ایلام با جمعیت ۶۳۰ هزار نفر، کم جمعیت ترین استان کشور بشمار می رود.