به گزارش راسان نیوز؛  امیدی با اعلام این خبر گفت: صاحبان مشاغل حداکثر تا پايان خرداد ماه فرصت دارند تا اظهارنامه الکترونيکي مالياتي خود را ارائه کنند. وی با بيان اين مطلب اظهارداشت: بر اساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ مجلس شواري اسلامي، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از ۳۱ […]

download

به گزارش راسان نیوز؛  امیدی با اعلام این خبر گفت: صاحبان مشاغل حداکثر تا پايان خرداد ماه فرصت دارند تا اظهارنامه الکترونيکي مالياتي خود را ارائه کنند.

وی با بيان اين مطلب اظهارداشت: بر اساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ مجلس شواري اسلامي، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از ۳۱ تير ماه به ۳۱ خرداد ماه تغيير يافته، بنابراين اين مؤديان بايستي هر چه زودتر نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد ۱۳۹۴ خود از طريق سامانه WWW.TAX.GOV.IR اقدام نمايند.

 مديرکل امور مالياتي استان ايلام در پایان با يادآوري اينکه هرگونه معافيت و اعمال مقررات در اين باره مشروط به تسليم به موقع اظهارنامه است، از مؤديان مالياتي خواست جهت استفاده از اين معافيت(۱۳ ميليون و هشتصد هزار تومان)، اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نمايند.