جاسمی از اصلاح ۷۰ متر خط انتقال آب هرمزآباد مهران با لوله ۳۰۰ میلیمتری خبر داد.

۱۳۹۴۹۲۹-IMG-20151219-WA00141

به گزارش راسان خبر؛ مدیر امور آبفای شهر مهران گفت : به منظور کاهش و جلوگیری از هدر رفت آب در خط انتقال آب هرمز آباد مهران ۷۰ متر از این خط با لوله ۳۰۰ میلی متری اصلاح و ترمیم گردید.

جاسمی افزود : اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع از مهمترین برنامه های شرکت آبفای استان در راستای کاهش کمبود و جلوگیری از هدر رفت آب شرب است .

مدیر امور آبفای شهر مهران در پایان تصریح کرد : تمام تلاش مجموعه امور آبفای مهران در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان مهرانی است و به همین جهت در بخشهای بهره برداری و مشترکین، توسعه مهندسی و شبکه اتفاقات، فعالیتهای مهمی  اجرا گردیده است،