ایلام، راسان خبر_ رییس دانشگاه ایلام در احکام جداگانه‌ای رئیس دانشکده علوم پایه و مدیر امور دانشجویی را تمدید و مدیر ۴ گروه آموزشی را منصوب کرد.

۱۳۹۵۰۸۰۸۰۰۰۶۲۴_photoa

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ دکتر «محمد علی‌اکبری»  در احکام جداگانه‌ای، حکم مدیریت دکتر «محمود روشنی» عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه و حکم مدیریت دکتر «آرش فاضلی» عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی به عنوان مدیر امور دانشجویی را به مدت دو سال تمدید کرد.

علی‌اکبری در احکام دیگری، دکتر «لطفی شیری» به عنوان سرپرست گروه آموزشی شیمی ، دکتر «جمال خداکرمی» عضو هیأت به عنوان سرپرست گروه آموزشی معماری، دکتر «فاضل پوراحمد» به عنوان مدیر گروه آموزشی بافت شناسی و میکروب شناسی ، دکتر «علیرضا تاب» به عنوان سرپرست گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و دکتر «عبداله شایان» به عنوان سرپرست گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه منصوب کرد.