به گزارش سایت خبری راسان خبر، به پیشنهاد معاون امور عمرانی استانداری ایلام و با حکم محمدرضا مروارید استاندار ایلام، یزدان قبادیان به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان ایلام منصوب شد. قبادیان، سوابقی همچون عضویت در دو دوره شورای شهر ایلام، شهردار ایلام و مشاور استاندار در امور شوراها و شهرداری های […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر، به پیشنهاد معاون امور عمرانی استانداری ایلام و با حکم محمدرضا مروارید استاندار ایلام، یزدان قبادیان به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان ایلام منصوب شد.

قبادیان، سوابقی همچون عضویت در دو دوره شورای شهر ایلام، شهردار ایلام و مشاور استاندار در امور شوراها و شهرداری های ایلام را در کارنامه خود دارد که از بین چهار گزینه پیشنهادی، به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های ایلام منصوب شد.

پیش از قبادیان، خالق منصوری این سمت بر عهده داشته است.