علی پوراحمد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام در گفت‌وگو با رااسن خبر در ایلام اظهار داشت: به منظور کنترل سیلاب ایام نوروز که سبب بارش شدید باران در استان ایلام شده، ۴۵ میلیون متر مکعب آب از سد ایلام،دویرج دهلران و کنگیر ایوان رها سازی شد. وی با بیان اینکه رهاسازی آب از اواخر اسفند سال گذشته در استان […]

علی پوراحمد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام در گفت‌وگو با رااسن خبر در ایلام اظهار داشت: به منظور کنترل سیلاب ایام نوروز که سبب بارش شدید باران در استان ایلام شده، ۴۵ میلیون متر مکعب آب از سد ایلام،دویرج دهلران و کنگیر ایوان رها سازی شد.

وی با بیان اینکه رهاسازی آب از اواخر اسفند سال گذشته در استان انجام شد، افزود: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی ایلام مبنی بر بارش شدید باران، و وارد شدن حجم زیادی آب به مخازن ذخیره سدهای سطح ایلام، برای مهار و کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات به تاسیسات شهری و زیربنایی این رهاسازی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام عنوان کرد: ‌بیشتر زمین‌هایی که دچار آبگرفتگی شده‌اند در محدوده طبیعی این سدها بوده بنابراین این اقدام آب منطقه‌ای ایلام از بحران در این مناطق جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: حجم رها سازی شده آب در سدهای دویرج دهلران، سد ایلام و کنگیر ایوان به ترتیب ۲۰ میلیون متر مکعب، ۱۲ میلیون متر مکعب و ۸۰ میلیون متر مکعب در چند روز اخیر است.

پوراحمد عنوان کرد: هم اکنون حجم آب سد ایلام ۶۰ میلیون متر مکعب، سد ایوان ۱۹ میلیون مترمکعب و سددویرج شهرستان دهلران ۲۰۲ میلیون مترمکعب ظرفیت است.