مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت : در راستاي اجراي وظايف ، سياست ها و استراتژي هاي شركت و با عنايت به نقش شهركها و نواحي صنعتي به‌عنوان کانون‌های تولید در ايجاد  اشتغال و سرمايه گذاري و به ‌منظور  بهينه سازي خدمات ارئه شده جلسه اي با ریاست استاندار ایلام و با حضور مدیرعامل برق […]

 images-(1)

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت : در راستاي اجراي وظايف ، سياست ها و استراتژي هاي شركت و با عنايت به نقش شهركها و نواحي صنعتي بهعنوان کانونهای تولید در ايجاد  اشتغال و سرمايه گذاري و به منظور  بهينه سازي خدمات ارئه شده جلسه اي با ریاست استاندار ایلام و با حضور مدیرعامل برق منطقه ای غرب ، معاون عمرانی استانداری ، مدیرعامل شرکت انتقال برق استان و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان برگزار شد.

 “مرتضی دارایی” اظهار داشت : در این جلسه نحوه تامین و میزان برق شهرک ها و نواحی صنعتی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دارایی بیان کرد : بر اساس قانون دولت موظف است کار برق رسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی را انجام دهد و باید از نکات و تبصره هایی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها استفاده شود که زمینه تامین برقشهرک ها و نواحی صنعتی استانفراهم شود.

وی افزود : با فضایی تازه ای که در رونق تولید و شکوفایی صنعت بوجود آمده امید می رود موانع و مشکلات تولید از جمله زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی استان برطرف شود.