مرتضی دارایی،  مدیرعامل شرکت صنعتی استان ایلام  روز چهارشنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام اظهار داشت:  نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام “رونق تولید” همواره در سال های  گذشته نیز مهمترین شعار شرکت شهرک های صنعتی بوده چ این امر نشان از  یک خط فکری مشخص در حوزه اقتصادی است. […]

مرتضی دارایی،  مدیرعامل شرکت صنعتی استان ایلام  روز چهارشنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام اظهار داشت:  نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام “رونق تولید” همواره در سال های  گذشته نیز مهمترین شعار شرکت شهرک های صنعتی بوده چ این امر نشان از  یک خط فکری مشخص در حوزه اقتصادی است.
وی افزود: مسئله اقتصادی و معیشتی مردم و وضعیت شاخص های خرد و کلان رابطه مستقیمی با موضوعات اجتماعی در کشور دارد بنا براین  نامگذاری سال  سبب بهبود  اقتصادی در حوزه های دیگر نیز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی استان با بیان اینکه توسعه اقتصادی  مهمترین مسائل زیربنایی کشور است تصریح کرد: با توجه به فرمایشات رهبر ،  دولت و ارکان مختلف نظام در تمامی حوزه های مختلف حاکمیتی مکلف هستند  با برنامه ریزی سیاست های جدیدی را در  راستای رونق تولید تدوین کنند.
وی بیان داشت : اجرا  و تبعیت از  شعار سال فقط بر عهده دولت نیست بلکه مجلس و سایر قوا نیز باید از این مبحث تبعیت کنند زیرا امر تعامل بین  دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد برنامه های کوتاه و دراز مدت اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.
وی عنوان کرد: رونق تولید به عنوان  مهمترین زیربنای کشور در  اولویت دولت قرار دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز  در این راستا برنامه هایی را تدوین کرده و در غالب دستور عمل، بخشنامه، پروژه های قابل تعریف وقابل رصد را  پیگیری خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان افزود: همچنین  در راستای مدل حمایت از  صنایع کوچک در حوزه های فناوری  در بحث آموزش، بازرگانی و  بازار برای واحد های صنعتی،  تامین مالی، ارتباط با شبکه های بین المللی و ملی، ارتباطات بین  صنایع کوچک و بزرگ برنامه های مهمی اندیشیده  شده است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی دولت تامین مالی بخش مالی و اعتبار بخش سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام یا تازه تاسیس است زیرا  رونق تولید مستلزم برنامه ریزی جامع و مدون است که پس از مصوب ابلاغ و اعلام خواهد شد.
وی تاکید کرد: مهمترین هدف  دولت در سال‌جاری  تزریق مالی به حوزه صنایع کوچک و متوسط است و در این راستا  شهرک صنعتی ۴۰ هزار میلیارد تومان به این موضوع مهم اختصاص داده است.
دارایی اظهار داشت:  شرکت شهرک های صنعتی در راستای  تولید و رفع موانع اختیاراتی را  به استان ها واگذار نموده و از حوزه صنعت حمایت خواهد کرد.