به گزارش سایت خبری راسان خبر  به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد ایلام، مهناز همتی اظهار داشت: بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران، درج شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد، در نشانه گذاری بر روی بسته بندی محصول دارای پروانه استاندارد، الزامی است. مدیرکل استاندارد ایلام گفت: واحدهای تولیدی باید نسبت به درج […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر  به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد ایلام، مهناز همتی اظهار داشت: بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران، درج شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد، در نشانه گذاری بر روی بسته بندی محصول دارای پروانه استاندارد، الزامی است.

مدیرکل استاندارد ایلام گفت: واحدهای تولیدی باید نسبت به درج شماره 10 رقمی مندرج در پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند و در صورت عدم رعایت موضوع و مشاهده کارشناسان این اداره کل، پروانه استاندارد آن واحد تولیدی تعلیق خواهد شد.

وی افزود: مطابق ماده 4 ” ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکار بستن علائم آن ها” و به استناد روش اجرایی 42/221/ر و دستورالعمل 119/50/د و مندرجات فرم نشانه گذاری ابلاغی ، درج کد 10 رقمی پیگیری استاندارد در ذیل علامت استاندارد و با خط واضح و خوانا الزامی است و عدم درج آن بر روی کالا به منزله نقص عمده تلقی شده و منجر به درج امتیاز منفی مرتبط در پرونده و اقدام قانونی علیه واحد تولیدی خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با توجه به اینکه اصالت علامت استاندارد درج شده بر روی کالا تنها از طریق کد 10 رقمی مذکور قابل استعلام و پیگیری است بنابراین واحدهای تولیدی مجاز به تمرکز، توزیع و فروش کالای بدون درج کد 10 رقمی پیگیری استاندارد نبوده و در صورت مشاهده موضوع در سطح بازار و یا محل انبار آن واحد تولیدی، کالا توقیف و جمع آوری شده و برابر قانون با واحد تولیدی برخورد.