به گزارش راسان خبر؛ مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام در نشست علمی، تخصصی اعتیاد، مسئولیت اجتماعی، ظرفیت ها، راهکارها و چالش ها  اظهار کرد: آسیب های اجتماعی در همه جوامع و در زمان های مختلف بروز و ظهور داشته اند ولی شکل و نحوه توزیع آن تغییر پیدا می کند. مهرعلیزاده افزود: سیستم هوشمند مقابله […]

download-(3)

به گزارش راسان خبر؛ مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام در نشست علمی، تخصصی اعتیاد، مسئولیت اجتماعی، ظرفیت ها، راهکارها و چالش ها  اظهار کرد: آسیب های اجتماعی در همه جوامع و در زمان های مختلف بروز و ظهور داشته اند ولی شکل و نحوه توزیع آن تغییر پیدا می کند.

مهرعلیزاده افزود: سیستم هوشمند مقابله با آسیب های اجتماعی همچون نزاع، خودکشی و اعتیاد باید در استان شکل بگیرد، تنها با نگاه امنیتی و سلبی نمی توان با این موضوعات برخورد کرد، طی سال های گذشته گفتمان عمرانی در کشور حاکم بود که باید این رویه به گفتمان اجتماعی تغییر یابد.

وی یادآور شد: رواج فراگیر نمایش ثروت به تهدیدی برای جامعه امروز ایران تبدیل شده که با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیاز در تضاد آشکار است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام  در پایان گفت: مهمترین الزام در برخورد با آسیب های اجتماعی پذیرش واقعیات و صادق بودن با مردم است و برای اینکه عموم افراد جامعه را نسبت به افزایش آثار و تبعات آن حساس کنیم باید میزان مشارکت آنان را در رویارویی با آسیب های اجتماعی را بالا ببریم.