به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛  سلیمان رستمیان ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در دیدار با اعضا و هیئت‌مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد وایثارگر استان ایلام بیان کرد : بنیاد شهید و امور ایثارگران یادگار امام (ره) است و ۲ وظیفه اساسی و عمده دارد؛ وظیفه اول خدمات‌رسانی […]

IMG_20170126_33674

به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛  سلیمان رستمیان ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در دیدار با اعضا و هیئت‌مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد وایثارگر استان ایلام بیان کرد : بنیاد شهید و امور ایثارگران یادگار امام (ره) است و ۲ وظیفه اساسی و عمده دارد؛ وظیفه اول خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری و وظیفه دوم که به‌مراتب مهم‌تر است، فعالیت در حوزه فرهنگی ایثار و شهادت برای جامعه ایثارگری است .

وی یکی از مهمترین اقدامات انجام‌شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای امور فرهنگی را تعامل و همفکری با تشکل‌های شاهد و ایثارگر عنوان کرد .
در این نشست کریم دارایی معاون فرهنگی بنیاد شهیدوامورایثارگران استان ایلام بیان کــــــــرد :
بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ایلام در راستای همکاری این تشکل خود جوش که خود نیز متشکل از خانواده های شاهد وایثارگر می باشند با همکاری هم بتوانند گوشه ای از ظرفیت های این قشر عزتمندنظام را ارائه دهند .
در ادامه اعضاءتشکل همبستگی شاهد وایثارگر استان ایلام به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.