به گزارش خبرنگار سایت خبری راسان خبر؛ سهیلا ملکشاهی، مدیرکل تامین اجتماعی استان روز شنبه در هفتمین جشنواره معرفی چهره های برتر حوزه کارافریتی این اداره کل اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور و با هجوم تحریم ها و جنگ اقتصادی چرخه ی تولید کارفرمایان دشمنان را ناامید کرده است و با هر […]

به گزارش خبرنگار سایت خبری راسان خبر؛ سهیلا ملکشاهی، مدیرکل تامین اجتماعی استان روز شنبه در هفتمین جشنواره معرفی چهره های برتر حوزه کارافریتی این اداره کل اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور و با هجوم تحریم ها و جنگ اقتصادی چرخه ی تولید کارفرمایان دشمنان را ناامید کرده است و با هر گامی که در ا راستای کارآفرینی  برداشته شده دشمن چندین گام عقب نشینی کرده است.
وی افزود: کارفرمایان سنگرسازان بی سنگر هستند و سازمان از این قشر به عنوان شرکای اصلی سازمان یاد می کند چرا که با کمک آنها به جنگ تحریم ها رفته ایم و تعامل و ارتباط با انان با توجه به معنویات مقام معظم  رهبری مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: نقش شايسته کارآفريني خلاق و تاثير آن در رشد و توسعه اقتصادي، رقابت، شغل آفريني، اشتغال زايي پايدار، استقرار و توسعه عدالت اجتماعي، حضور گسترده و فعال در بازارهاي جهاني، فقرزدايي و افزايش اميد به زندگي، شاد زيستي و ساير آرمان هاي اجتماعي برکسي پوشيده نيست.
وی گفت: در این راستا نسبت به معرفی کارآفرینان نمونه سطح  استان بر اساس شاخص ها پس از غربالگری اقدام و معرفی  شده است.
در پایان این مراسم از ۶ کارافرین برتر استان ایلام  تجلیل شد.