منوچهر تیموری، مدیرکل ثبت احوال استان ایلام روز دوشنبه در گفتگو با راسان خبر  در ایلام اظهار داشت: افرادی که بر اثر سیل و آبگرفتگی منازل مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی خود را از دست دادند با معرفی بخشداری یا فرمانداری به اداره  ثبت احوال محل سکونت،  مدارک هویتی جدید برای آنان […]

منوچهر تیموری، مدیرکل ثبت احوال استان ایلام روز دوشنبه در گفتگو با راسان خبر  در ایلام اظهار داشت: افرادی که بر اثر سیل و آبگرفتگی منازل مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی خود را از دست دادند با معرفی بخشداری یا فرمانداری به اداره  ثبت احوال محل سکونت،  مدارک هویتی جدید برای آنان صادر خواهد شد.
وی افزود: مدارک هویتی جدید به صورت المثنی نبوده بلکه به شکل اولیه آن صادر و تحویل صاحبان آن‌ها می‌شود.
مدیرکل ثبت احوال استان ادامه  داد: سال گذشته ۴۳ هزار جلد شناسنامه مکانیزه در سطح استان صادر شده است و تعویض شناسنامه قرمز رنگ به مکانیزه همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی بیان داشت: سال گذشته ۳۷۷ هزار و ۱۶ نفر معادل ۸۳ درصد جمعیت واجد شرایط  استان نسبت به صدور کارت ملی هوشمند اقدام کرده اند.
وی تاکید کرد: مردم استان در اسرع وقت برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.
به گفته تیموری ۴۵۶ هزار و ۴۹۰ نفر  بالای ۱۵ سال در استان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.