ضیاء رضایی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام روز جمعه در گفتگو با راسان خبر گفت: چند سالی است که برنامه جشن نیکوکاری در دو مرحله عمومی و اختصاصی همزمان با سراسر کشور در سطح استان اجرا شد. وی افزود: مرحله اختصاصی و ویژه جشن نیکوکاری که رسماً همزمان با سراسر کشور است، با […]

ضیاء رضایی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام روز جمعه در گفتگو با راسان خبر گفت: چند سالی است که برنامه جشن نیکوکاری در دو مرحله عمومی و اختصاصی همزمان با سراسر کشور در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: مرحله اختصاصی و ویژه جشن نیکوکاری که رسماً همزمان با سراسر کشور است، با شعار» «عیدی برای همه» همزمان با سراسر کشور به مدت سه روز متوالی در سطح استان اجرا  و کمک های مردمی جمع آوری شد.

مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: مردم نیکوکار استان امسال با مشارکت در جشن نیکوکاری تاکنون 48 میلیارد ریال به نیازمندان و محرومان استان مساعدت کردند.

وی اضافه کرد:  کمک های مردمی از طریق 117 پایگاه ثابت و سیار و بیش از 600 پایگاه مدارس جمع آوری شد.

وی هدف عمده جشن نیکوکاری اشاعه فرهنگ احسان و همدلی در بین مردم و نیز شناسائی خیرین نیکوکار عنوان کرد

رضایی خاطر نشان کرد:  29 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

وی تاکید کرد: جشن نیکوکاری امسال در آستانه سال نو با هدف کمک به نیازمندان از 14 اسفند برپا شده تا 28  ادامه دارد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان  12 هزار مددجو این نهاد در استان خانوار با سرپرست زن هستند.