امید شفیعی در گفتگو با پایگاه خبری راسان نیوز   گفت: کنترل پدیده بیابانزایی نیازمند حمایت همه جانبه مردم و عزم ملی و مدیریت جهادی دستگاههای مرتبط است، و همواره بهره برداری اصولی از منابع طبیعی به عنوان مهمترین راهبرد توسعه پایدار و از مولفه های مقابله با بیابانزایی است . وی با اشاره به […]

DSC05862
امید شفیعی در گفتگو با پایگاه خبری راسان نیوز   گفت: کنترل پدیده بیابانزایی نیازمند حمایت همه جانبه مردم و عزم ملی و مدیریت جهادی دستگاههای مرتبط است، و همواره بهره برداری اصولی از منابع طبیعی به عنوان مهمترین راهبرد توسعه پایدار و از مولفه های مقابله با بیابانزایی است .

وی با اشاره به نامگذاری این روز به نام حفاظت از زمین و احیاء اراضی با مشارکت مردم اظهار کرد : بیابانی شدن بعضی از مناطق ناشی از عدم بهره برداری صحیح از توان بیولوژیک منطقه، پایین بودن رطوبت نسبی، پراکنش نامناسب، تبخیر شدید و بادهای  موسمی، فرساینده و فعالیت های انسانی و بهره برداری ناپایدار از منطقه است.

وی در پایان تصریح  کرد : بیابان همیشه نباید به صورت معضل نگریسته شود چرا که در موارد بسیار زیادی دارای پتانسیل ها و قابلیتهایی است که می توان برای نمونه به جاذبه های توریستی و درآمدزایی اشاره نمود که در بعضی موارد تهدید نیست بلکه یک فرصت است