بهرام صید مدیر اداره برق شهرستان سیروان در گفتگو با راسان خبر  در ایلام اظهار داشت: در راستای رفع مشکل برق رسانی روستاهای سیل زده (دار بلوط و چم روته )  ۶ اکیب اجرایی از ۶ شهرستان های استان طی یک مانور جهادی، ۳ کیلومتر شبکه  جدید با ۴۵ اصله پایه نصب و احداث شد. […]

بهرام صید مدیر اداره برق شهرستان سیروان در گفتگو با راسان خبر  در ایلام اظهار داشت: در راستای رفع مشکل برق رسانی روستاهای سیل زده (دار بلوط و چم روته )  ۶ اکیب اجرایی از ۶ شهرستان های استان طی یک مانور جهادی، ۳ کیلومتر شبکه  جدید با ۴۵ اصله پایه نصب و احداث شد.
وی افزود: هم اکنون برق تمامی مناطق سیل زده بجز روستای چم شیر که کاملا تخلیه  و خالی از سکنه می باشد وصل است.
مدیر جدید برق شهرستان سیروان بیان داشت: سیل به بیش از ۲۰۰ اصله  پایه برق شهرستان سیروان خسارت وارد کرد.
وی اضافه کرد: با وجود پیشگیری های انجام شده اما شدت بارش ها به حدی بود که تاسیسات، شبکه و ایستگاه های توزیع برق این شهرستان خسارات زیادی را متحمل شد.
شهرستان سیروان با ۱۷ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلیومتری استان ایلام قرار دارد.