به گزارش راسان خبر؛ مدیر امور آب و فاضلاب مهران گفت: در راستای رفاه حال شهروندان از ابتدای سال جاری تعداد ۱۳۱فقره انشعاب فاضلاب به شهروندان مهرانی واگذار و نصب گردید. سالم حسنی در خصوص عملکرد این امور از ابتدای سال جاری بیان داشت: توسعه شبکه آب بطول ۴۳۰ متر از محل درآمدهای جاری، اجرای […]

۱۳۹۵۴۲۳-۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

به گزارش راسان خبر؛ مدیر امور آب و فاضلاب مهران گفت: در راستای رفاه حال شهروندان از ابتدای سال جاری تعداد ۱۳۱فقره انشعاب فاضلاب به شهروندان مهرانی واگذار و نصب گردید.

سالم حسنی در خصوص عملکرد این امور از ابتدای سال جاری بیان داشت: توسعه شبکه آب بطول ۴۳۰ متر از محل درآمدهای جاری، اجرای خط انتقال آب از مهران به سمت ایلام بطول ۴٫۵ کیلومتر با قطر ۱۶۰ پلی اتیلن جهت تامین آب پارکینگ بزرگ اربعین و هتل حج و زیارت، تجهیز و راه اندازی چاه شماره۸، تعویض ۱۰۴ دستگاه کنتور آب از جمله مهمترین فعالیت های صورت گرفته این امور در سه ماه ابتدای سال ۹۵ می باشد.