ایلام_مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه ایجاد مراکز درمانی در شهرستان آبدانان منوط به تهیه زمین می باشد، گفت: ایجاد مراکز درمانی مطالبه بحق بیمه شدگان است.

به گزارش خبرنگار راسان خبر از ایلام، دکتر علیرضا رمضانی در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرستان آبدانان اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی در جهت توزیع عادلانه امکانات درمانی درکشور با ساخت مراکز درمانی در دو شهر استان ایلام موافقت نموده است.

وی در ادامه خواستار حمایت مسئولین محلی از این طرح ها شد و افزود: بیمه شدگان شرکای اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند بنابراین توجه به خواسته های آنان امری مهم و ضروری است.

شهردار آبدانان نیز در این دیدار با بیان اینکه خدمات تامین اجتماعی عام المنفعه است، گفت: سازمان تامین اجتماعی خدمات متنوعی به بیمه شدگان ارائه می دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.

شاپور هادیزاده با اعلام آمادگی جهت تهیه زمین برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در آبدانان، افزود: مردم این شهرستان از اقشار آسیب پذیر هستند که نیازمند توجه ویژه هستند.

در پایان این دیدار مدیر درمان ایلام از چند قطعه زمین جهت ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در این شهرستان به همراه شهردار و شورای اسلامی بازدید کرد.

شناسه خبر/۵۳۲۵۶