مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام در جلسه وصول مطالبات از طلب ۴۱۴ میلیارد ریالی شرکت از مشترکین خبر داد.

۵۵۲_۲۴۴۸

به گزارش راسان خبر؛ هادی شیرخانی با اعلام این خبر افزود: بی شک این میزان طلب  برای یک بنگاه اقتصادی می تواند موجبات فروپاشی را فراهم آورد ولی با این وجود تامین برق و آسایش مردم از هر چیز دیگری برای حاکمیت مهم تر است.

وی ادامه داد: اما این مسئله باعث نمی شود که صنعت برق در فکر وصول مطالبات خود نبوده و اجازه دهد این میزان طلب ازبیت المال در نزد مشترکین باقی بماند.

مدیرعامل شرکت برق ایلام تاکید کرد: متاسفانه و علی رغم پیگیری های مختلف تا کنون موفق به وصول قسم چشمگیری از مطالبات خود نشده ایم و از این رو نیازمند نگاه جدی تر مسئولین اجرایی در استان هستیم.

مهندس شیرخانی تصریح کرد: قطع برق مشترکین بدهکار که بیش از سه دوره برق بهای مصرفی خود را پرداخت نکرده اند از اهم تصمیمات دراین راستاست که باید با راهبری معاونت فروش و خدمات مشترکین در اسرع وقت اجرایی شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت برق استان از مشترکین این شرکت خواست تا با استفاده از سامانه پرداخت غیر حضوری ۱۵۲۱ ضمن اطلاع از آخرین وضعیت برق مصرفی خود می توانند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

شیرخانی در ادامه  در حاشیه جلسه عیوب تجهیزات توزیع گفت: دقت در خرید تجهیزات براساس استانداردهای روز می تواند ضامن کارآیی مناسب و به ثمر نشستن پروژهای توزیع باشد.

م هادی شیرخانی تاکید کرد: تشکیل کمیته عیوب تجهیزات جهت توجه جدی تر به این مقوله یکی از گام های مثبت در مسیر بازدهی بیشتر پروژه هاست.
وی افزود: دقت درانتخاب و خرید تجهیرات بر اساس شرایط آب و هوایی و اقلیم  می تواند نقش موثری در  راستای کاهش زمان بهره برداری داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق ایلام تصریح کرد: دقت در بررسی عیوب تجهیزات خریداری شده، مورد تایید توانیر و همکاری تنگاتنگ با پژوهشگاه نیرو  و انعکاس عیوب تجهیرات به تولید کنندگان از اهم مواردی است که در این راستا باید مد نظر باشد.