هادی شیرخانی ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام روز دوشنبه  در گفتگو با راسان خبر با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۴۰۴ مگاوات ساعت برق توسط مشترکین استان ایلام مصرف شده است. وی افزود: ۳۵ روز خاموشی برق در تابستان امسال  شامل ۱۶۸۰ مورد قطع […]

هادی شیرخانی ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام روز دوشنبه  در گفتگو با راسان خبر با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۴۰۴ مگاوات ساعت برق توسط مشترکین استان ایلام مصرف شده است.
وی افزود: ۳۵ روز خاموشی برق در تابستان امسال  شامل ۱۶۸۰ مورد قطع برق فیدر معادل ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت در استان ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام پیک مصرف بر ق استان ایلام  ۳۶۷ مگاوات عنوان کرد.
وی بیان داشت: ۲۲۴  هزار مشترک برق در استان ایلام  وجود دارد که 1/34 درصد کشاورزی،  82/63 درصد خانگی، 1/08درصد معابر، 3/63 درصد عمومی ، 0/48 درصد صنعتی و سایر مصارف 10/74 درصد است.
وی گفت: مجموع طول شبکه توزیع برق استان ایلام بیش از 7 هزار و500  هزار کیلومتر است.
به گفته شیرخانی، ۹۱ هزار و ۶۰۹ مشترک برق  در شهرستان ایلام سکونت دارند.