علی سلیمی, مدیر کل امور عشایر استان ایلام رو زچهارشنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام  اظهار داشت: سه میلیارد و ۸۵۵  میلیون تومان  برای ساخت، مرمت، نگهداری بازگشایی ۳ هزار ۱۶ کیلومتر از جاده‌های عشایری استان در سال گذشته هزینه شده است. وی افزود: بارندگی مداوم در سطح استان ایلام  بیش از  ۱ […]

علی سلیمی, مدیر کل امور عشایر استان ایلام رو زچهارشنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام  اظهار داشت: سه میلیارد و ۸۵۵  میلیون تومان  برای ساخت، مرمت، نگهداری بازگشایی ۳ هزار ۱۶ کیلومتر از جاده‌های عشایری استان در سال گذشته هزینه شده است.
وی افزود: بارندگی مداوم در سطح استان ایلام  بیش از  ۱ میلیارد تومان به راه های عشایر استان در شهرستان های ایلام، ایوان، ملکشاهی، بدره، دره شهر، ابدانان و دهلران خسارت وارد کرد.
 مدیر کل امور عشایر استان  خاطرنشان کرد: کل راه های عشایری استان ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر  است که طول سال بنا به دلایل مختلف چند بار بازگشایی و بارسازی می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته تسطیح و بهسازی راه عشایری در استان افزایش چشمگیری داشته تصریح کرد: علاوه بر آن ۳۱ کیلومتر راه عشایری جدید در مناطق ییلاقی استان احداث شده است. 
وی بیان  داشت: بر اساس سرشماری امار عشایری که ده سال یکبار انجام می شود هم اکنون ۹ هزار و ۷۳۶  خانوار عشایری در استان زندگی می کنند که در سال گذشته  ۱۱ هزار ۸۰متر مکعب  آب  با ۳۰ دستگاه تانکر ابرسانی برای این جمعیت تامین شده است.
به گفته سلیمی بیش از ۲ هزار خانوار عشایر چادر نشین ایلام،  از استان های همجوار شامل کرمانشاه، همدان و لرستان می باشند.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته  دو هزار و ۴۲۵ پنل خورشیدی بین عشایر استان ایلام توزیع شده که معادل ۲۵ درصد عشایر استان است.
جمعیت ۶۰ هزار  نفری خانوار عشایری استان ، ۱۱ درصد جمعیت ایلام را به خود اختصاص داده است.