عزیزاله عباسپور مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام روز سه شنبه در گفتگو با راسان خبر  در ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۹۷ با تعطیلات نوروز مصادف گردیده، به جهت فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال […]

عزیزاله عباسپور مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام روز سه شنبه در گفتگو با راسان خبر  در ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۹۷ با تعطیلات نوروز مصادف گردیده، به جهت فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال ۹۷ تا پایان روز شنبه سی و یکم فروردین ماه ۹۸ تعیین گردیده است. 
وی افزود: مودیان در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه www.evat.ir نسبت به تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۷ اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: عدم تسلیم اظهارنامه مودیان در موعد مقرر، مشمول جرائم برای دوره مربوطه خواهند شد.
وی ادامه‌داد: تحقق درآمدهای مالیاتی در توسعه اقتصادی و رونق تولید تاثیر گذار است و با  اجرای قوانین مالیاتی زمینه حمایت تولید و اشتغال فراهم خواهد شد.
عباسپور بیان داشت: از سال ۱۳۸۷ تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری ها، دهیاری ها، امور عشایری، آموزش و پروش و ورزش و جوانان استان ایلام توزیع شده است.