ایلام، راسان خبر_ بهروز حیدرزاده در جلسه کمسیون ماده پنج باشگاههای ورزشی ایجاد فضای رقابتی بین باشگاهها را یکی از راههای افزایش خدمات عمومی آنها دانست و بر نقش نظارتی اداره کل ورزش و جوانان تأکید کرد .

heydarzadeh

به گزارش راسان خبر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان ایلام؛  بهروز حیدرزاده مدیر کل ورزش و جوانان استان در جلسه کمیسیون ماده پنج باشگاهها که به بررسی تمدید و صدور مجوز باشگاههای ورزشی خصوصی می پردازد، نظارت را عامل اجرای قانون دانست و گفت : نظارت بر اماکن ورزشی وظیفه و از اختیارات ادارات کل ورزش و جوانان است و در این راستا هیچگونه چشم پوشی از هیچ باشگاهی نخواهیم داشت و قانون تنها مرجع و ملاک عمل ما بوده و خواهد بود .
وی تنوع در رشته های ورزشی را ظرفیتی مناسب برای توسعه ورزش خواند و افزود : باید توجه داشت که در صدور مجوز رشته های ورزشی برای باشگاهها، همخوانی رشته ها و استاندارد بودن فضا و امکانات ورزشی به تناسب هر رشته ، مهمترین معیارهای کمیسون هستند و در صورت عدم وجود استانداردهای لازم، مدیران محترم باشگاهها انتظار دریافت مجوز رشته ورزشی نداشته باشند .
حیدرزاده همچنین دستور تعیین تکلیف باشگاههایی که بصورت موقت فعالیت دارند را به کارشناسان مربوطه صادر نمود و تأکید کرد : بازدید از اماکن ورزشی بانوان، تعیین تکلیف قطعی باشگاههایی که بصورت موقت فعالیت بانوان دارند و تعیین وضعیت نهایی باشگاههایی که نقل مکان نموده اند در دستور کار آنی قرار بگیرد و دقت داشته باشید که جابجایی هر باشگاه مشروط به نیاز سنجی منطقه صورت گرفته و مجوز رشته های ورزشی به تناسب فضای جدید صادر گردد .همچنین به منظور توسعه ورزش در مناطق مختلف ،مشارکت فعال در حوزه اوقات فراغت ، کاهش آسیب های اجتماعی و گسترش فعالیتهای ورزشی، نسبت به تأسیس باشگاه در مناطق حاشیه ای شهر توجه ویژه خواهیم داشت و درخواست هایی که مبنی بر احداث و تأسیس باشگاه در این مناطق باشند با اولویت بررسی می گردند .
مدیر کل ورزش و جوانان استان از فعالیت عمومی برخی باشگاههای دولتی ابراز ناخرسندی کرد و توضیح داد: مطابق قانون سالن های ورزشی و باشگاههای متعلق به نهادهای دولتی بدون کسب مجوز حق فعالیت های عمومی ندارند اما متأسفانه در این راستا شاهد تخلفاتی هستیم و برخی اماکن ورزشی دولتی وارد فعالیتهای بخش خصوصی شده اند که این امر باعث ضربه زدن به بخش خصوصی خواهد شد .
در این جلسه درخواست تمدید و صدور مجوز بیست باشگاه ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.