راسان خبر، ایلام_ ايام تعطيلات مدارس و مراكز آموزشي كه فرا مي‌رسد متوليان دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي و امورجوانان در فكر برنامه‌ريزي و اجراي طرح اوقات فراغت جوانان مي‌شوند كه در نوع خود اقدامي است بايسته كه مسئولين امر بتوانند اوقات فراغت را براي جوانان و سرمايه‌هاي اصلي كشور مديريت كنند. با توجه به سطح […]

download-(2)

راسان خبر، ایلام_ ايام تعطيلات مدارس و مراكز آموزشي كه فرا مي‌رسد متوليان دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي و امورجوانان در فكر برنامه‌ريزي و اجراي طرح اوقات فراغت جوانان مي‌شوند كه در نوع خود اقدامي است بايسته كه مسئولين امر بتوانند اوقات فراغت را براي جوانان و سرمايه‌هاي اصلي كشور مديريت كنند.

با توجه به سطح ناهنجاري‌ها و مشكلات عديده‌اي كه امروزه بر سر راه جوانان وجود دارد لزوم پرداختن به اين موضوع از ضروريات مهم و اساسي است كه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيرندگان آن بايد بيش از پيش به آن بپردازند هر چند متأسفانه در ايام تعطيلات اقدام به برگزاري نشست‌ها و جلساتي در اين خصوص مي‌شود اما ضرورت كار بيش از اينهاست و بايد حداقل سه ماه قبل از شروع تعطيلات پيش‌بيني‌هاي لازم و نشست‌هاي تخصصي و حتي اتاق فكر دائمي براي اين موضوع در نظر داشت تا خداي نخواسته به عنوان رفع مسئوليت چند هفته‌اي را به آن پرداخته شود و بعد از آن روال معمول گزارش‌كاري و ارائه آمارهاي تكراري و بدون نتيجه كه تاكنون جاذبه‌هاي لازم را نداشته است.

از نكات آسيب‌زاي اين موضوع پراكندگي در كارها و اقدامات است كه متأسفانه بعضي دستگاه‌ها بدون هماهنگي با ساير دستگاه‌ها كارهايي را انجام مي‌دهند كه نه تنها كارايي لازم را ندارد بلكه موجب سردرگمي در اجراي برنامه‌هاي ساير دستگاه‌‌هاي مي‌گردد.

اوقات فراغت جوانان را بايد براساس نيازها و ضرورت‌هاي امروز مديريت و برنامه‌ريزي نمود چرا كه علاوه بر موضوعات ورزشي و اقدامات فرهنگي، داشتن وسايل ارتباطي و فضاي مجازي از چالش‌هاي اصلي جوانان و نوجوانان امروز است كه دادن آگاهي‌هاي لازم و شناخت هر چه بيشتر از اين پديده‌ي امروزي و جهت دادن و آگاه‌كردن جوانان از اين موضوع مهم و گريبانگير خانواده‌ها از ضروريات مهم و اساسي است كه متوليان امر با انتخاب افراد شايسته و هوشمند در اين زمينه رابطه‌اي صميمي با اين قشر از جامعه به وجود آورند تا جوانان و نوجوانان ما با شناخت بيشتر به فضاي مجازي ورود پيدا كند پس لازم است براساس اولويت‌ها و نياز جامعه جوانان پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين زمينه بكار بست تا شاهد برگزاري هر چه بهتر دوره فراغت جوانان باشيم و از زمان به نحو شايسته استفاده كرد و آن را به بهترين شكل ممكن مديريت نمود و بسترهاي مناسب و جاذبه‌هاي خاص آن را فراهم آورد.

** عبدالحميد كرمي؛  مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام