ایلام_برق، تلفن، گاز، جدول گذاری، جاده و معابر از مهمترین نیازهای تکمیل مسکن مهر موسیان است که تنها آب شرب این واحد ها تامین شده است.

ایلام،پایگاه خبری راسان خبر_تعداد ۲۷۸ واحد مسکن مهر موسیان تحویل متقاضیان گردیده است. حدود ۱۰۰ واحد از این تعداد که نیازمندان اصلی و خانواده های کم بضاعت می باشند به ناچار با محدودترین امکانات اسکان یافته اند.

برق، تلفن، گاز، جدول گذاری، جاده و معابر از مهمترین نیازهای تکمیل مسکن مهر موسیان است که تنها آب شرب این واحد ها تامین شده است.

اما مهمترین مسئله ای که ساکنان این واحد ها از آن رنج می برند نبود برق است، مسئله مهمی که اگر در این گرمای طاقت فرسا نباشد زندگی به سختی و غیر ممکن پیش می رود.

طی تماسی که با پیمانکار برق رسانی برقرار شد وی دولت را مقصر عدم پرداخت مطالبات عنوان کرد و گفت: طبق قرارداد نیمی از کار را انجام داده و منتظر وصول مابقی مطالبات است.

این پیمانکار که یکی از پیمانکاران خوب در حوزه برق رسانی استان است، ادامه داد: پایه گذاری و کابل کشی تا محل انجام شده است و طبق قرارداد و البته مقداری بیشتر پیش رفته ایم اما از پرداخت پول خبری نیست.

اداره برق موسیان نیز می گوید؛ پیمانکار، برق رسانی را به درستی انجام داده است اما طبق قرارداد مطالبات وی پرداخت نشده اند .هرچند این وسط مردم ما را می شناسند.

در تفاهم‌نامه وزارت نیرو و مسکن و شهرسازی برق رسانی بعهده وزارت نیرو است و منابع مالی آن قطعا از سوی دولت پرداخت می شود که تاکنون در این خصوص کوتاهی شده است.

حال باید دید در جدال دولت، شرکت توانیر و پیمانکار برق در گرمایی که بارها از مرز هشدار هم عبور می کند جریان برق عبور خواهد کرد یا خیر ؟؟

شناسه خبر/۵۱۸۴۳

  • نویسنده : حسین ایمانی؛ کارشناس روابط عمومی