به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایلام، رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی با اعلام این خبر گفت: تا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۷ ،۹۹/۴۶ درصد کارکنان شاغل اداره کل دامپزشکی استان ایلام در سرشماری اینترنتی […]

۸۲۲۶۶۸۳۸-۷۱۰۹۱۹۱۵

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایلام، رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی با اعلام این خبر گفت: تا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۷ ،۹۹/۴۶ درصد کارکنان شاغل اداره کل دامپزشکی استان ایلام در سرشماری اینترنتی شرکت نموده اند.

جعفر رشیدی افزود: با همکاری و همراهی ارزشمند کارکنان محترم دامپزشکی در سطح استان ایلام این میزان مشارکت صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: همچنین ۶۹/۲۳ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مشارکت داشته اند.